Památky patří do každé městské zástavby, a proto Gočárovo město není žádnou výjimkou. Za pozornost však stojí projekt, který vymysleli na magistrátě města Hradec Králové. Ten má zmapovat veškerá umělecká díla na ploše městské zástavby a veřejných prostranstvích. Tam mají být rozsety na dvě stovky uměleckých děl. Do výčtu se kromě soch či pomníků dostanou také plastiky, kašny, pamětní desky, boží muka, válečné památky nebo zvonice, jež patří ze 70 % městu.

Zmapovat všechna tato díla si vzal pod sebe odbor majetku královéhradeckého magistrátu. Výsledek bádání bude sloužit jako cenný materiál pro rozhodování o opravách jednotlivých uměleckých artefaktů. Ne všechny posuzované památky mají známou historii a původní podobu. Město proto hodlá do akce zapojit i širokou veřejnost, která může pomoci s rozklíčováním neznámých faktů a informací. „Víme, kde jaké památky jsou a komu patří, chceme ale zmapovat jejich stav a určit jejich uměleckou hodnotu. Velmi úzce v tomto směru spolupracujeme s odborem památkové péče a s odborem hlavního architekta. Následně budou jednotlivé památky rozděleny do skupin podle nutnosti údržby a také dle možnosti čerpání financí na jejich údržbu – a to například z evropských fondů nebo z různých grantů,“ upřesnil vedoucí odboru správy majetku města Ondřej Votroubek. Přehledný a ucelený soupis jednotlivých děl bude za několik týdnů zveřejněn na internetových stránkách města. V jednoduché formě zde návštěvníci naleznou fotografie, umístění s stručný popis každého se zapsaných kusů. „Myslím si, že je to velmi důležitý krok k záchraně památek na území města. Pasport, který teď naše odbory dokončují, je jasným přehledným dokumentem, jehož součástí jsou aktuální fotografie,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup. Jedním z míst, kam vzniklé sumáře poputují, budou i hradecké domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou, protože tam žijí pamětníci, kteří by mohli napomoci tím, že přinesou zapomenuté informace.

Soupis děl zahrnuje i sochu Gottwalda

„Byli bychom rádi, kdyby nám občané pomohli zmapovat osudy těchto památek. Uvítáme jakékoliv zážitky, dobové fotografie a podobně, abychom se o jednotlivých dílech dozvěděli co nejvíce a mohli to veřejnosti prezentovat. Chtěli bychom zjistit historická data o všech památkách, například od kdy na daném místě jsou, kdo je tam stavěl a podobně, ne vždy to ale bude jednoduché,“ doplnil Ondřej Votroubek.

Zástupci magistrátu proto jistě uvítají jakoukoliv informaci, jelikož je nasnadě možnost, že tým, který sumář s památkami zpracovává, neví o všech dílech na území města. „Pokud někdo zjistí, že nám v soupisu nějaká soška, kříž či jiná památka chybí, budeme rádi, když nás o tom občané budou informovat. Například prostřednictvím e-mailové adresy pamatky@mmhk.cz, aby byl seznam co nejucelenější,“ uzavřel Ondřej Votroubek.

Určitou kuriozitou může být, že soupis uměleckých děl zahrnuje i sochu Klementa Gottwalda. „Tato socha je stále v Hradci, nebyla totiž zlikvidována. Je teď umístěná na frontovém záložním stanovišti v Ruseku,“ řekl Ivan Čakány ze správy nebytových prostor.