Město ocenilo úspěšné mladé umělce do 18 let, kterým udělilo titul talent královéhradecké kultury 2016. Hostem galakoncertu byl houslista Pavel Šporcl a další osobnosti z oblasti kultury a umění. Večerem provázela Romana Pacáková.

Hradec Králové oceňuje od roku 2014 mladé umělce z řad dětí a mládeže do osmnácti let, kteří v roce předchozím dosáhli mimořádného úspěchu, umístění v soutěži nebo počinu v oblasti kultury. Výběr provádí na základě návrhů vzešlých z ankety mezi kulturní veřejností, školami a občany města kulturní komise, jako poradní orgán rady města.

Po vyjádření souhlasu radou města, schvaluje těmto úspěšným umělcům zastupitelstvo města udělení titulu „talent královéhradecké kultury".