„Celkem osm akcí zařazených do městem podporovaného cyklu Královéhradecká nábřeží oživí letos v krajské metropoli nábřeží Labe. Akci Nábřeží vysokých škol pořádá samo město Hradec Králové, a to ve spolupráci s vysokými školami, zbylým akcím tohoto cyklu město i letos v mnohém pomůže a poskytne součinnost prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové. O formě podpory i celém cyklu akcí na nábřeží rozhodli městští radní. O výši dotací budou ještě jednat zastupitelé," uvedla mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

Za přibližně tři měsíce, konkrétně 20. dubna, se představí na nábřeží první akce s názvem Nábřeží vysokých škol.

Den Labe letos nebude

Akce, která však bude v letošním roce na hradeckém nábřeží chybět, bude oblíbený Den Labe. „Akce Den Labe byla původně do návrhu cyklu Královéhradeckých nábřeží zařazena, záštita města je díky tomu automatická a organizátor může užívat veřejné prostory zdarma, rada města dokonce schválila i stotisícovou dotaci, bohužel v mezidobí pořadatel městu oznámil, že akci neuspořádá," dodala mluvčí.

Nábřeží v tomto roce přivítá řemeslníky, umělce, milovníky šlapadel, jazzovou pouť, obdivovatele keramiky a skla, fandy parních strojů či sochaře.