„Výsledkem této dohody je memorandum, ve kterém se město a VaK zavazují převést dotčené pozemky na společnost Povodí Labe. To pak zahájí přípravu revitalizačních akcí a mělo by vyvinout maximální úsilí k jejich samotné realizaci,“ řekl Martin Hanousek, náměstek primátora Hradce Králové pro oblast životního prostředí.

Většinou půjde o odbahnění a vyčištění osmi slepých ramen, protože není vždy reálné a žádoucí propojení těchto mrtvých koryt s řekou. V memorandu, které již schválilo hradecké městské zastupitelstvo, je zakotvena spolupráce na revitalizaci třech říčních ramen na Labi a pěti na Orlici.

Filip Hronek v diskuzi s čárovým rozhodčím.
Rozladěný Hronek: Byla to komedie, někdo se tady zbláznil

„Ty lokality byly vybrané jednak s ohledem na potřebnost a reálnost jejich revitalizace, ale současně i tak, aby to bylo pozemkově relativně jednoduché, tedy kde jsou potřebné pozemky ve vlastnictví města, VaKu nebo státu, respektive ve správě Povodí Labe. Předpokládáme, že většina revitalizačních prací bude právě v režii správce toku, proto se pozemky sjednocují a převádějí právě na Povodí Labe. Ze strany města se jedná o pozemky o celkové ploše zhruba 21 tisíc metrů čtverečných,“ dodal náměstek Martin Hanousek.

Postupně by tak se vyčištění a oživení měla dočkat labská slepá ramena Třebešská Labice, Jesýpek a Machkova Labice, na Orlici pak říční ramena Bejkovna, Holštejn, Jezuitská jezera, Stará Orlice a Sýkorky.