„Jde pouze o pilotní testování výhradně pro statistické učely. Nebude docházet k žádnému nakládání s osobními údaji," vysvětluje Vladimír Sitta ze společnosti 3M, která přístroje bezplatně ve městě umístila.

Co všechno dokáže kamera snímat – v čem je speciální?
Dokáže velmi spolehlivě opticky snímat a automaticky rozpoznávat registrační značky motorových vozidel. A to ať už české, nebo i zahraniční bez ohledu na tvar a velikost. Získaná data pak kamera digitalizuje a dle stupně integrace s databázemi, které již existují, je možné okamžitě ověřit například zda-li je vozidlo zcizené, má zaplacené mýto či jiný poplatek, zda má vozidlo platnou technickou kontrolu a emise, zaplacené povinné ručení, zda nevyužívá vyhrazené jízdní pruhy, nebo zda například do města nevjelo vozidlo nad 3,5 tuny, které má průjezd omezen. Úsekové měření rychlosti je další standardní funkcí, a to nejen mezi dvěma kamerami, ale po celém úseku všech kamer. Cílem je zvýšit bezpečnost, kontrolu vozidel a zefektivnit řízení provozu. To vše má zvýšit komfort a bezpečí obyvatel města.

Kamery, kterou jsou umístěny v Hradci, budou všechny tyto údaje ukládat?
Jde o testovací fázi, kamery budou ukládat pouze statistické údaje (průjezdy vozidel), nikoliv osobní. Kamery se soustředí na registrační značky, nikoliv na tváře řidičů. Údaje nebudou archivovány a bude s nimi samozřejmě nakládáno v souladu se zákonem.  Zda město bude tyto či jiné chytré kamery v budoucnu plně využívat či nikoliv a v jakém počtu, přinese odpověď až odborná dopravní studie následována zvolenou dopravní koncepcí města.

Budou výstupy z této kamery k dispozici i policii?
Získaná data budou přístupná všem relevantním orgánům státní správy i samosprávy včetně městské policie v Hradci a Policie ČR.

Jak je výstup přenášen?
Kamery využívají moderní přenos signálu pomocí sítí 3G nebo 4G/LTE. To znamená, že k jejich instalaci nejsou nutné další investice do klasických datových kabelů pro přenos signálů tam, kde již nejsou nainstalovány. Maximální zabezpečení a šifrování zřejmostí, takže je nebude možné nabourat útokem hackerů.

Proč společnost toto testovací zařízení umístila v Hradci?
Vedení města velmi správně a včas zachytilo trend tzv. „chytrých měst" – Smart Cities, které je moderním trendem všech významných měst především v západní Evropě. Do budoucna toto téma bude jen sílit. Chytré kamery jsou pak jen jednou, avšak velmi významnou komponentou tohoto celého komplexního řešení. Smart Cities řešení navíc mají velkou podporu nejen ve Strukturálních fondech EU, ale i od vlády, která chce investovat více než 17 miliard korun do těchto systémů již do roku 2020! Nutno dodat, že vedení města se těmito tématy začalo vizionářsky a průkopnicky zabývat už dávno předtím a současný pilotní projekt je výsledkem práce po 18 měsících příprav.

Jak vysoké jsou náklady na jednu tuto kameru?
Jaká je cena za vyšší bezpečnost a dopravní komfort města 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s možností využití policistů jinde, než na silnici? Chytré kamery je potřeba chápat jako počítače s plnou konektivitou a osazené špičkovou optikou. Cena dle typu a množství se proto pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Naše společnost provozuje chytré kamery například v Londýně, kde životnost většiny z nich přesahuje jedenáct let bez větších nároků na servis.