Předpokládaná cena oprav budovy muzea byla podle původní zadávací dokumentace zhruba 56 milionů korun. „Podrobný výměr a soupis prací vycházel ze stavební dokumentace a stavebně-historického průzkumu. Nabídky ale u některých položek obsahovaly až desetinásobek standardních cen, v celkovém součtu to bylo u obou nabídek zhruba 35 milionů nad předpokládanou hodnotou rekonstrukce,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich.

„Bohužel se termín opravy o několik měsíců posune, ale takto vysokou cenu hodnotící komise nedoporučila akceptovat. I proto rada města výběrové řízení zrušila a zároveň schválila vypsání nové soutěže,“ dodává Vedlich s tím, že zadávací dokumentace zakázky v rámci nového výběrového řízení doznala menších změn především v kvalifikačních požadavcích, které by umožnily přihlásit se do výběrového řízení více firmám.

„Tomu by mělo pomoci i stanovení maximální hodnoty zakázky na 70 milionů korun, především u ocenění restaurátorských prací může být rozptyl v nabídkách poměrně velký. Posunutí termínu rekonstrukce zatím neohrožuje možnost čerpání dotace, kterou chceme na financování oprav využít,“ doplňuje Vedlich.