Stavební práce na budovách školy, kterou aktuálně navštěvuje asi dva tisíce žáků pod vedením zhruba sedmdesátky lektorů, bude rozdělena do čtyř etap. S náklady na tuto svým rozsahem větší investiční akci, o níž se hovoří zhruba čtvrt století, už počítá i městský rozpočet. Pokud vše půjde dobře, mohly by první stavební práce odstartovat počátkem příštího roku.

Rozhodne září

Poslední slovo, na jehož základě bude soutěž na zhotovitele stavebních prací vypsána, budou mít zastupitelé v září.

Investice počítá zejména s rekonstrukcí bývalé Základní školy Jih na Slezském Předměstí, kde aktuálně škola působí. „Stavba přinese kromě modernizace interiérů a celkové obnovy objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, do budoucna i výhody. Půjde zejména o úspory vzniklé zateplením pláště budov. Nově získá umělecká škola multifunkční prostory, například zkušebnu pro studenty populární hudby, učebny pro výtvarný obor a další," řekl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Budovy budou dispozičně upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám základní umělecké školy, a to včetně technického zařízení. Přistaven bude divadelní sál včetně příslušného vybavení jevištní, ozvučovací a osvětlovací technikou. Sníží se i energetická náročnost objektů.

Rekonstrukce umělecké školy je po výstavbě křižovatky Koruna další významnou městskou investicí, jejíž náklady se odhadují zhruba na 160 milionů korun. Z této částky by mělo být v první fázi proinvestováno asi 60 milionů korun. Pokud vše půjde dobře, mohly by být stavební práce dokončeny do 31. prosince 2018.