Cyklostezka je na území města velmi využívána nejen dálkovými rekreačními cyklisty, ale i místními cyklisty k dopravě, in-line bruslení nebo procházkám, a to zejména její úsek v severní části města, mezi Labským mostem a kamenným mostem na Pláckách. „Od dubna do listopadu 2013 naměřil sčítač umístěný ve Věkoších za kamenným mostem na Pláckách téměř 200 tisíc pohybů cyklistů, bruslařů a chodců v obou směrech." říká Zbyněk Sperat, člen magistrátní pracovní skupiny primátora města pro cyklodopravu.

Přestože je stezka v tomto úseku významným dopravním i rekreačním prvkem, její údržba vázne. „V zimě není vůbec odklízen sníh, a tak byla na začátku letošního roku téměř dva měsíce nesjízdná. Ani podzimní úklid listí se neprovádí," stěžuje si Sperat. V současné době tak pro cyklisty a in-line bruslaře v některých místech zbývá volný půl metru široký asfaltový pruh lemovaný spadaným listím.

Místo údržby značka

Problémem se minulý měsíc opět zabývala zmíněná pracovní skupina, která opakovaně požadovala zajištění její pravidelné údržby. Výsledek se dostavil celkem rychle, ale takový, který asi všechny cyklisty překvapí: cyklostezka byla zrušena. Nedaleko železničního mostu byla před několika dny umístěna nová značka, která stezku ukončuje. Co tato značka v důsledku znamená? „Znamená to, že nyní je stezka zrušena a město tak nemusí provádět její údržbu. Nemohl jsem tomu uvěřit, když jsem tímto místem projížděl. Je to arogantní výsměch cyklistům i chodcům, kteří se zde pohybují. Teď je zde úředně místo stezky jen pás asfaltu na břehu řeky, nikoliv komunikace," kroutí hlavou Sperat a dodává, že takto nemůže řešit problémy město, které si říká cyklistické a před volbami je plné hesel o podpoře cyklodopravy.

Skupina bez výsledků

Pracovní skupina primátora města funguje necelé dva roky a je složena z lidí, kteří používají kolo jako dopravní prostředek. Při svém vzniku měla ambice posunout rozvoj cyklodopravy vpřed. Její výsledky jsou však tristní, respektive téměř žádné, což sami její členové otevřeně přiznávají. „Nepodařilo se změnit k lepšímu téměř nic. Od známých semaforů, přes nebezpečné nové řešení u okružní křižovatky Koruna až po okružní křižovatku v Šimkově ulici, kde se nedávno stala smrtelná nehoda cyklisty," říká Jan Zídek, další člen skupiny.

DÁLE ČTĚTE: Velké náměstí odkrývá svá tajemství