Zatímco nedělní vichřice trvala pár hodin, úklid po jejím řádění a vyčíslení škod budou trvat týdny.

„Pracovníci technických služeb nacházejí stále nové a nové stromy poškozené vichřicí, které musí odstranit,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Petr Vinklář s tím, že jejich počet se jen na území města blíží dvěma stovkám. „A to jsme ještě neprošli všechny hřbitovy a parky,“ dodal mluvčí, který předpokládá, že právě na stromech dosáhne škoda několika stovek tisíc korun. „Přesná čísla pokácených a poškozených stromů budeme vědět v průběhu příštího týdne,“ nechal se slyšet mluvčí magistrátu.

Podle něj již nyní město počítá s tím, že část poničených dřevin bude nahrazena. Ne však v tomto roce, ale v roce příštím. „Na tento rok již náhradní výsadba byla naplánovaná,“ doplnil informaci Petr Vinklář. Mnohem méně škod vítr napáchal na městském majetku. Magistrát odhaduje, že půjde jen o desetitisíce. Vichr poškodil například střechu terminálu hromadné dopravy a jeden strom se opřel o stěnu kuklenské základní školy. „Jiné velké škody na majetku města vichr nenapáchal. Maximálně šlo o vyvrácené značky či ohnuté semafory,“ doplnil mluvčí.

Daniel Jeřábek z hradeckých Technických služeb poprosil obyvatele Hradce Králové o shovívavost. „Nejdříve musíme odstranit popadané a narušené stromy a teprve poté se můžeme naplno pustit i do další práce. Proto prosím o shovívavost například u neodstraněného listí,“ uvedl Daniel Jeřábek.

Padaly jehličnany

Nedělní větrná smršť na území města byla nemilosrdná především k jehličnanům.

„Většinu škod napáchal vichr na jehličnatých stromech, které nedokázal udržet podmáčený terén,“ uvedl Jeřábek s tím, že již na začátku větrného víkendu na tuto záležitost odkazovalo varování meteorologů. „Nezdá se to, ale poměry při náporu větru jsou u opadaných listnatých stromů a jehličnanů naprosto odlišné,“ řekl Jeřábek.

Předejít podobné kalamitě lze těžko

Pod náporem vichřice ve městě padaly i statné zdravé stromy, a to navzdory tomu, že jsou rok co rok podrobovány preventivním kontrolám právě proto, aby neohrožovaly své okolí.

„Město během posledních tří let provedlo kompletní inventarizaci stromů, jíž pověřilo odbornou firmu. Na základě jejích doporučení preventivně provádíme různá pěstební opatření,“ dodal Jeřábek s tím, že hradecká radnice má opravdu zmapovaný každý strom ve městě, který je pod její správou.

V nedávné době například proběhly kompletní prořezávky na nábřežích anebo na třídě Karla IV. Technické služby provádějí každoročně pravidelná opatření třeba i před hojně navštěvovaným divadelním festivalem, který se odehrává i v Žižkových sadech.

Stovky stromů se poroučely k zemi také v hradeckých městských lesích
V hradeckých lesích nedělní vichřice poničila stromy v objemu zhruba čtyři tisíce kubíků dřeva, tedy dřevo v hodnotě zhruba šesti milionů korun. „Pro městské lesy to neznamená škody v užším smyslu slova, jen musíme změnit plán těžby. Vyvrácené a polámané stromy postupně odstraňujeme, prioritně na hlavních cestách, které by měly být znovu průjezdné během dvou nebo tří dnů, a zbytek lesních cest asi do týdne,“ informoval o postupu prací ředitel Městských lesů Milan Zerzán s tím, že ostatní poničené stromy v lesních porostech mimo cesty se budou likvidovat v rámci běžné těžby několik měsíců.