Kontrolní měření, které zde loni provedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sice neprokázalo překročení limitů, ale na žádost obyvatel a komise místní samosprávy (KMS) město nechá vypracovat nový posudek hlukového zatížení

„ŘSD provedlo měření dle své metodiky a občané se domnívají, že není úplně přesná a vstřícná obyvatelům. Proto KMS požádala město, zda bychom nemohli zprostředkovat ještě jednu nezávislou hlukovou studii. Měření provede firma Akustické centrum spojená s ČVUT v Praze. Pokud ty výsledky budou jiné, než naměřilo ŘSD, tak to bude minimálně impuls k tomu, aby rozhodlo ještě třetí nezávislé měření,“ přiblížil celou situaci primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Nové měření, za které město zaplatí 95 tisíc korun včetně DPH, by se mělo uskutečnit ještě v červnu, posudek bude mít město k dispozici v červenci.

Christine Havranová