Náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda totiž na konci minulého roku poslal vedení Hradce Králové nestandardní výzvu, aby od plánu podzemního parkhausu odstoupilo. „V zastoupení Ministerstva kultury zasílám reakci na studii podzemního parkoviště pod Velkým náměstím.

Ministerstvo kultury zastává stále negativní postoj k záměrům budování podzemních parkovišť na území městských památkových rezervací,“ píše Vlastislav Ouroda v dopisu, kde na závěr apeluje na vedení města, aby přehodnotilo svůj záměr a hledalo jiné řešení. Podle Ourody myšlenka města nejenom, že nekoresponduje s územním plánem, ale také: „V neposlední řadě upozorňuji na snahu města o zapsání širšího centra města na Seznam světového dědictví UNESCO. Poškození archeologické situace by znesnadnilo v pokračování snahy o zapsání na tento prestižní seznam.“

Dopis a jeho tón překvapil nejenom primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka, ale i hlavního architekta Petra Brůnu. Oba považují krok ministerského úředníka za nestandardní. Náměstek ministra totiž nemůže vědět, jak se město rozhodne na základ sond a dalších jednání. Petr Brůna pak poukazuje na to, že by postoj náměstka mohl mít dopad i na případné závazné stanovisko ze strany Národního památkového úřadu (NPÚ), který pod ministerstvo spadá a v budoucnu by tak mohlo být případné negativní stanovisko z jeho strany bráno jako podjaté.

„Stále se divíme, z jakého popudu pan náměstek ministra kultury dopis napsal. S ministerstvem kultury jsme o tomto tématu nikdy nediskutovali a nevedli žádnou polemiku. A vůbec nechápu, jak si může náměstek ministra kultury vykládat náš územní plán,“ uvedl hlavní architekt.

Podle primátora Alexandra Hrabálka nje dopis už nestandardní tím, že se nejedná o oficiální stanovisko Ministerstva kultury. „A ani by neměl být, protože vše, co se nyní kolem podzemního parkoviště pod Velkým náměstím děje, je zatím fáze prověřování, tedy zda je to technicky možné, kolik to zhruba bude stát a jak jeho případné vybudování může ohrozit či poškodit archeologické dědictví v naší památkové rezervaci.

Teprve nyní se blížíme do fáze, kdy se na základě studie a sond budeme rozhodovat, jestli je stavba podzemního parkoviště reálná,“ uvedl primátor a dodal:

„Nejsem si jistý, zda je běžné, aby náměstek ministra psal z vlastní iniciativy dopis primátorovi v momentě, kdy si město teprve nechává zpracovat podklady pro rozhodnutí o případném dalším postupu. Poněkud mě překvapilo i upozornění pana náměstka ministra, ve kterém předjímá postoj ministerstva k jiným záležitostem, které s podzemním parkovištěm a jeho lokalizací vůbec nesouvisejí.“ Deník se pokusil získat i vyjádření náměstka ministra Vlastislava Ourody. Na dotazy však do uzávěrky tohoto vydání neodpověděl.

Jako bernou minci však dopis bere opoziční zastupitel Adam Záruba, který by na jeho základě případnou výstavbu na zastupitelstvu nepodpořil: „Z našeho pohledu je to vyřešení dilematu, zda to podpořit nebo ne. Loni nám naši koaliční partneři říkali, že už nebude žádný problém s památkáři či archeology. Nakonec se ale ukázalo, že se souhlasem archeologů to není tak žhavé, památkáři s tím také nesouhlasí a teď ještě přišlo tohle vyjádření z ministerstva kultury. Ukazuje se, že je to celé spíš chiméra. Jako Změna pro Hradec a Zelení se tedy budeme snažit, aby tato věc nevznikla.“