Vycházelo se z MŠ Štefcova a cílem bylo prostranství vedle MŠ Zvoneček, kde se konalo setkání s místními dětmi. Na něm nechyběly tradiční masopustní postavy, například Střapatý, který hrál na kytaru, medvěd či další pohádkové kostýmy.

Děti z MŠ Štefcova si masopustní masky vytvořily samy v rámci výtvarného tvoření. Společně si všichni zazpívali lidové písně a zatancovali si.

Prvního ročníku akce se zúčastnilo osm tříd (3x ZŠ Štefcova, 3x MŠ Štefcova a 2x MŠ Zvoneček) a sešlo se více než 150 dětí. Přejme této události v budoucích letech další pokračování.

Martin Jílek, Lubomír Douděra