„Zatím víme, že bychom toto zvýhodnění jízdného chtěli uplatnit od září tohoto roku. Konkrétní řešení bude předloženo valné hromadě, která rozhodne," naznačuje předseda představenstva Dopravního podniku města Hradce Králové Miloslav Kulich.

„Finanční kompenzaci pro dopravní podnik ve výši 3,5 milionu korun si můžeme dovolit čerpat díky úsporám z loňského roku. Jsme rádi, že tato úspora může být použita právě na podporu seniorů," dodává Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za majetek města i městské organizace.

Zatím platí 500 korun

V současnosti senioři platí V Hradci Králové za jízdné v MHD částku ve výši 500 korun ročně bez ohledu na to, jak často jezdí.