Menší spokojenost respondenti vyslovili s počtem spojů v pracovních dnech (84 procent) i o sobotách, nedělích a svátcích (67 procent). „Pokud jde o vyslovené požadavky na počty spojů, pak více spojů o víkendu by si přálo 11 procent dotázaných, více spojů do okrajových částí devět a více spojů večer a v noci osm respondentů. Další připomínky se týkaly počtu spojů na linkách, byly však vysloveny jedním nebo dvěma dotázanými,“ uvedl Karel Brodský z dopravního podniku.

Náměstek ředitele DP Vladimír Pejřil se však domnívá, že na otázky o počtu spojů lze jen těžko odpovědět jinak. „Pokud se někoho zeptáte, zda by si přál více spojů, budou odpovědi jednoznačné,“ řekl. S větším počtem požadavků na rozšíření počtu spojů se podnik nesetkává.

K výši jízdného se negativně vyslovilo šest dotázaných. Pasažéři požadovali také elektronické jízdní řády nebo přístřešky na některých zastávkách. Dopravní podnik v Hradci Králové ročně postaví v různých částech města tři až pět čekáren. Kolik přesně a ve kterých lokalitách to bude letos však zatím netuší. Při plánování výstavby čekáren dopravce obvykle reaguje na požadavky jednotlivých komisí místní samosprávy.

„V tuto chvíli žádný požadavek nemáme, aspoň o něm nevím,“ uvedl Vladimír Pejřil. Podle něho lze očekávat, že podnik letos vybuduje podobný počet čekáren jako v předchozích letech – tři až pět.

„Více než 92 procent dotázaných je se službami hradecké městské hromadné dopravy spokojeno nebo spíše spokojeno. To je o dvě procenta lepší výsledek než při předchozím průzkumu v roce 2006. Prokázala to anketa, při níž studenti pardubické univerzity oslovili 833 cestujících na všech linkách MHD,“ sdělil Brodský.

Nejlépe hodnoceným kritériem byla i tentokrát spokojenost s nabídkou elektronického jízdného, s nadprůměrně dobrým ohlasem se setkala i ochota pracovníků v prodejnách dopravního podniku, informace ve vozidlech, práce a ochota řidičů, počet dobíjecích míst na čipové karty a počet spojů ve všedních dnech.

Elektronické jízdní doklady využívá 73 procent respondentů, výrazně přitom převažuje elektronická časová jízdenka (55 %). Papírovými jízdenkami platí 22 procent dotázaných.