Dobrovolnický program Michael bude zaměřen na pomoc dětem, rodinám a mládeži. V druhém programu, Gabriel, budou dobrovolníci pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením.

„Věříme, že dobrovolníci budou mít o nové programy Michael a Gabriel stejně velký zájem jako o náš první dobrovolnický program Rafael, který už půl roku pomáhá cizincům. Zapojilo se do něho již dvacet dobrovolníků, kteří pomáhají dětem cizinců s češtinou a přípravou do školy,“ říká Zuzana Radoňová z Diecézní charity Hradec Králové, jež má na starosti dobrovolnické projekty.

Dobrovolnická agentura poskytuje dobrovolníkům také proškolení, pojištění a další potřebný servis. Informuje zájemce o dobrovolnických příležitostech v organizacích poskytujících sociální služby v okrese Hradec Králové, nabízí průběžné doprovázení nebo zprostředkování dobrovolnické služby v Charitě i v dalších organizacích. Spolupracuje například s Oblastní charitou Hradec Králové, Občanským sdružením Salinger z Hradce Králové, Občanským sdružením Podzámčí z Chlumce nad Cidlinou a Danetou Hradec Králové.

„Pomáháme také neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby. Zorganizovali jsme pro ně už dva semináře o dobrovolnictví. Organizacím nabízíme vedle kompletního servisu v oblasti praktického dobrovolnictví také konzultace, supervize a zprostředkování firemního dobrovolnictví,“ pokračuje Zuzana Radoňová.

Dobrovolnická agentura při Diecézní charitě Hradec Králové působí v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb s dobrovolníky v Královéhradeckém kraji II“. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(kj)