Michal Rabas se narodil se 9. června 1964 vPardubicích. Vroce 1982 maturoval na Gymnáziu vPardubicích. Vroce 1987 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické vPraze. Absolvoval odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva vnitra ČR, Vysoké škole ekonomické, Prague Business school, České národní banky, John Hopkins University a University Lusofona Lisabon.

Vroce 1988 nastoupil jako referent na finanční odbor Okresního národního výboru vPardubicích, vroce 1993 byl jmenován vedoucím finančního referátu Okresního úřadu Pardubice a současně zástupcem přednosty. Vroce 1996 byl Vládou České republiky jmenován do funkce přednosty tohoto úřadu.

Do politiky vstoupil se vznikem krajů vroce 2000. Vletech 2000 – 2004 byl statutárním zástupcem hejtmana Pardubického kraje a od prosince roku 2004 vykonával funkci hejtmana Pardubického kraje. Vletech 2002 – 2004 působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje.

Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, vletech 1999 – 2005 předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice, vletech 1996 – 2005 členem vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club Pardubice.

V roce 2006 se podrobil závažné operaci kvůli nádorovému onemocnění. Loni v říjnu se po několika měsíční přestávce vrátil do úřadu. Jeho stav se však zhoršil a v prosinci se opět musel podrobit léčbě. Jeho funkci zhruba dva roky vykonával první náměstek hejtmana a první místopředseda KDU-ČSL Roman Línek.

Vyjádření Rady Pardubického kraje

Spolitováním a hlubokým zármutkem bohužel musíme oznámit, že dne 5. listopadu 2007 zemřel hejtman Pardubického kraje pan Michal Rabas. Odešel nejen schopný politik, ale především slušný člověk a čestný muž.

Panu Michalu Rabasovi bylo pouhých 43 let. Tvrdě bojoval se zákeřnou nemocí, která však nakonec měla více sil. Vnašich srdcích a myslích ale Michal Rabas zůstává dál a je pro nás vmnohém výraznou inspirací…

Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině.

 

 

Michal Rabas vykonával hejtmanskou funkci rok a půl


PARDUBICE - Michal Rabas (ODS) působil ve vedení Pardubického kraje od prvních voleb do krajské samosprávy na podzim 2000. První čtyři roky byl zástupcem lidoveckého hejtmana Romana Línka, na podzim před třemi lety si funkce vyměnili. V hejtmanském úřadu Rabas nakonec působil zhruba rok a půl. Začátkem roku 2006 ho kvůli vážné nemoci začal zastupovat Línek a Rabasův návrat do úřadu loni v říjnu trval jen pár měsíců. Třiačtyřicetiletý politik v pondělí 5. listopadu zemřel.
Do aktivní politiky se Rabas zapojil sice až v roce 2000, už od počátku 90. let byl ale členem ODS a po listopadu 1989 se podílel na založení pardubického Občanského fóra. Po vystudování Vysoké školy ekonomické začal pardubický rodák Rabas pracovat na finančním odboru tamního okresního národního výboru. Na okresním úřadu působil ještě celá 90. léta, v roce 1993 se nejprve stal vedoucím finančního odboru a v letech 1996 až 2000 byl předsedou Okresního úřadu v Pardubicích.

Když byl Rabas na podzim 2000 zvolen zástupcem hejtmana Pardubického kraje, navázal na svou činnost na okresním úřadě - na starosti měl finanční politiku kraje. Ve stejné době začal stoupat i v hierarchii Občanské demokratické strany. V letech 2001 až 2002 byl členem výkonné rady strany, od roku 2002 vedl ODS v Pardubickém kraji.

V letech 2002 až 2004 působil také jako místopředseda finanční komise Asociace krajů ČR. Byl mimo jiné iniciátorem společné pracovní skupiny krajů ČR pro financování. V dubnu 2001 byl na období let 2001 až 2002 zvolen místopředsedou Rady Regionu NUTS II Severovýchod.

Rabas zastával i řadu dalších funkcí, šest let (1999-2005) například zasedal ve správní radě pardubické univerzity, na stejné škole deset let (1996-2005) působil jako člen vědecké rady ekonomicko-správní fakulty. Poslední dva roky byl předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl.

Michal Rabas byl ženatý, měl dceru.

 

Související články

Michal Rabas vykonával hejtmanskou funkci rok a půl

Rabasovo úmrtí jeho kolegy zasáhlo

Co psaly noviny: O tom, jak se Michal Rabas stal hejtmanem

Z historie: ODS se už dohodla s koalicí

Co psaly noviny: O nemoci hejtmana Michala Rabase

Z historie: Hejtmana Michala Rabase zastoupí Roman Línek

Z historie: Vzkazují - hejtmane, držte se!

Z historie: Hejtman je již zpět

Z historie: Hejtman již rok neúřaduje

Redakce