„Symbolicky na sv. Mikuláše se nám splnil dlouholetý sen. Po několikaměsíční práci tu máme již třetí magnetickou rezonanci," řekl v úterý při oficiálním uvedení nového přístroje do provozu přednosta Kliniky Onkologie a radioterapie hradecké Fakultní nemocnice Jiří Petera a připomněl, že novinka je jednou z nejmodernějších zařízení v Evropě.

K jednomu z nejlepších a nejmodernějších zařízení bojujících proti onkologickým onemocněním se řadí i hradecká Fakultní nemocnice. „Díky novému přístroji se udržíme na této šičce a ještě zlepšíme naši péči," dodal ředitel hradeckého nemocničního zařízení Vladimír Palička.

Řada pacientů léčených v rámci hradeckého onkologického centra nemohla z kapacitních důvodů vyšetření postoupit vůbec, nebo byla odesílána na jiná pracoviště. „Nový přístroj navýší kapacitu a zkrátí čekací dobu ze čtyř až šesti týdnů na polovinu," uvedla tisková mluvčí nemocnice Petra Sychrová s tím, že Komplexní onkologické centrum hradecké nemocnice patří dlouhodobě mezi přední onkologická centra v České republice. Ročně projde centrem více než 10 tisíc pacientů. „Nejčastější onkologické diagnózy jsou karcinom prostaty, prsu, plic, střeva, gynekologické nádory a nádory ORL. Ty představují asi polovinu všech zde léčených nádorů," informoval přednosta Jiří Petera s dodatkem, že nový přístroj bude využívaný pro diagnostiku a pro plánování léčby zářením. „Díky novince se sníží radiační zátěž na oblast okolních tkání a orgánů," dodal přednosta.

„Nová magnetická rezonance navýší současnou kapacitu a bude kromě onkologicky nemocných sloužit i pro diagnostiku neurologických, ortopedických a dalších pacientů," uvedl na závěr přednosta Radiologické kliniky Antonín Krajina.

Magnetická rezonance
Jedná se o vyšetřovací zobrazovací metodu, využívanou ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů těla. Na rozdíl od počítačové tomografie (CT) magnetická rezonance nevyužívá rentgenové paprsky, ale silné magnetické pole (je tak přesnější). V současné době se jedná o nejpřínosnější zobrazovací metodu u řady nemocí: postižení mozku a míchy či řady nádorových diagnóz. Magnetická rezonance je dnes základním vyšetřením, bez které se nelze rozhodnout o nejvhodnější léčbě.