Jedna z nejvytíženějších královéhradeckých křižovatek je už léta ve špatném stavu. Přibližně stejně dlouho se hovoří i o její přestavbě. Na stole tak už bylo téměř čtyřicet projektů na řešení bezútěšné dopravní situace. Když už to konečně vypadalo, že se hradecká radnice spolu s dalšími investory vrhne do přestavby, celou záležitost poslal k ledu spolek KOS. K poslední změně územního rozhodnutí měl výhrady a obrátil se na krajské úředníky. Kraj o tomto případu nechtěl rozhodovat, protože je jedním z investorů stavby a hrozilo, že jeho rozhodnutí bude napadeno pro předpojatost. Proto o případu rozhodoval Liberecký kraj, který vyšel vstříc námitkám spolku KOS.

Poslední vývoj událostí podrazil nohy i hradeckému magistrátu, protože přestavbu křižovatky Mileta značně oddálil. Současně vyvstala i otázka, jestli ŘSD, které chtělo do řešení křižovatky investovat zhruba 170 milionů korun – od celé záležitosti kvůli možným průtahům neodstoupí. To by mimo jiné znamenalo další nekonečné čekání a kolony aut.

„V současné době se seznamujeme s vydanými písemnostmi,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že o dalším postupu se z jejich pozice teprve v nejbližší době rozhodne. Ani vedení hradecké radnice nemá v dalším postupu jasno a s libereckým verdiktem, který zpochybnil změnu územního rozhodnutí, se teprve seznamuje.„Doufám, že to ŘSD z financování nevyřadí,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Otazníky kolem podjatosti oddalují přestavbu křižovatky

Klíčovým bodem v celé záležitosti bylo odvolání spolku KOS. Dále pak fakt, že Královéhradecký kraj se v této věci svých rozhodovacích pravomocí vzdal kvůli možné podjatosti. A právě vzdání se odpovědnosti královéhradeckých krajských úředníků vnáší do celého rozhodovacího procesu pochyby. Kraj je totiž jedním z investorů budoucí proměny křižovatky. Úsměvné je, že jako podjatý by mohl být touto optikou označen i stát, protože největší investor přestavby, jímž je ŘSD, je státní firma.

Zamotaný kolotoč
Spolek KOS podal odvolání ve věci rekonstrukce Milety. Královéhradecký kraj se jím rozhodl zabývat, ale následně se prohlásil za podjatý. Poté ministerstvo předalo celou záležitost na stůl úředníků Libereckého kraje.

„Co je na celém tomto příběhu znepokojující, je fakt, že podle stavebního zákona je investor (v tomto případě město, kraj a stát) povinen doložit a podepsat plánovací smlouvu,“ upozornil jeden z tvůrců projektu architekt František Křelina s tím, že se paradoxně stane zmíněná smlouva dokladem zakládajícím systémovou podjatost všech zúčastněných stran. Jinými slovy, každý z investorů může být prohlášen za podjatého.

V neposlední řadě spolek KOS svým odvoláním neupozorňoval původně na možnou podjatost krajských úředníků. Ti ovšem svým předáním celé záležitosti ministerstvu pro místní rozvoj, i když postupovali podle zákona, doslova „podřízli větev“ kompetencím dalších účastníků, tedy hradecké radnici a ŘSD.