Program si užijou žáci i senioři

„Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Novém Bydžově se po celou dobu své existence od ostatních škol podobného typu odlišovala širokou nabídkou praxí pro své studenty, a to ve firmách a úřadech. V posledních letech tuto nabídku rozšířila o zkušenost samostatně organizovat a řídit školou pořádané aktivity určené pro žáky základních škol, seniory i postižené," potvrzuje ředitelka školy Blanka Macháčková.

Hrajte si a přitom také poznávejte

Jednu takovou odpolední akci uspořádali v tamním mini IQ centru koncem listopadu pro seniory, nesla název „Hrajte si a poznávejte" a přilákali desítky zájemců.

„Postarali se o propagaci, navrhli program, při kterém prezentovali své projektové práce tematicky zaměřené na pozvanou cílovou skupinu a získávali zpětnou vazbu v podobě hodnocení akce zúčastněnými. Senioři se také stali aktivními respondenty sociologického výzkumu, který se stane součástí další studentské projektové práce, ucházející se v příštím roce o možnost reprezentovat školu při Středoškolské odborné činnosti," dodává ředitelka.

A že se škola snaží aktivně pomáhat lidem ve svém okolí napříč všemi obory podtrhuje Blanka Macháčková ještě zajímavostmi z jiných oborů: „Zapojili se také žáci oboru Ekonomika a podnikání – Management sportu, kde se podařilo úspěšně zorganizovat soutěže sportovní všestrannosti, určené pro klienty Domova sociálních služeb ve Skřivanech, pro žáky Základní školy praktické v Novém Bydžově a pro žáky základních škol Nového Bydžova a okolí."