„Děkuji vám všem, kteří jste přišli zavzpomínat. Za mnou na desce jsou vyryta jména mnoho Hradečanů, kteří chodili stejnými ulicemi jako my, chodili do podobných obchodů a na podobná místa," upozornil ředitel křesťanského centra Sion, které pietní akci pořádalo, Denis Doksanský.

Mimo jiné s lidmi zavzpomínal také poslanec Robin Böhnisch, který připomněl události, jež později inspirovaly nacisty: „Při dnešní připomínce 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi nezapomeňme na to, že už v dubnu uplyne 100 let od prvního systematického etnického vyvražďování ve 20. století. Genocida půldruhého miliónu Arménů v Osmanské říši a bezzubá reakce světového společenství na tento masakr byla pro Adolfa Hitlera jedním z argumentů, kterým vyvracel obavy svých spolupracovníků při přípravách vyhlazení Židů."

Michaela Zumrová