„Mě netrápí, že zakázali trhy jako takové, mě trápí, že tím zákazem podsekli prezentaci tradiční lidové kultury,“ říká Petr Grulich. Hradecké muzeum je přitom Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu pro Královéhradecký kraj.

Petr GrulichPetr GrulichZdroj: Muzeum východních Čech

Proto se ředitel muzea obrátil otevřeným dopisem na ministra kultury Lubomíra Zaorálka: „S rozčarováním sleduji aktuální kroky vlády ČR, na jejichž základě došlo k zákazu konání adventních trhů.

Bohužel se nemohou konat už druhý rok,“ napsal Petr Grulich ministrovi kultury. Vadí mu také nelogičnost zákazů: „Stejně tak pomíjím skutečnost, že zatímco trhy pod širým nebem jsou zakázány, lidé se nadále mohou tísnit na sportovních utkáních a v obchodních centrech. Rozhodnutí ministra zdravotnictví v této věci jsou nepromyšlená a nepřidávají na důvěře v protiepidemická opatření.“

Psali jsme ještě před 10 dny:

Ilustrační fotografie.
Muzeum obklopí adventní trhy a řemeslný jarmark

O plošném zákazu vánočních trhů se muzeum dozvědělo jen hodiny před začátkem akce. Přijet mělo 60 řemeslníků z celé země. „V pátek ráno měli začít najíždět řemeslníci, některé jsme obraceli už na cestě,“ popisuje zoufalou akci Petr Grulich a připomíná, že u muzejních trhů není primární prodej, ale to, aby se lidé seznámili s často mizícím lidským umem.

„Značná část těch řemeslníků jsou nositelé tradičních lidových řemesel, nositelé statusu UNESCO, mistři tradiční rukodělné výroby toho kterého kraje. Spoustě z nich ani nejde o obchod. Často jsou v důchodu, jsou poslední, kteří umí něco takového vyrobit, udělat. A najednou nemají své řemeslo komu prezentovat,“ řekl ředitel muzea Deníku. Petr Grulich nechápe klíč, podle kterého vláda různé akce zakazuje a jiné mohou fungovat dál. Adventní trhy se ruší, ale chrámy konzumu zůstávají otevřené.

„Vadí mi, že to vláda řeší opět nekoncepčním způsobem, že nám to řekne 12 hodin dopředu. Je to zbrklé, nepromyšlené a špatné rozhodnutí, se kterým nesouhlasím. Poškozuje oblast tradiční lidové kultury v celé zemi.“

Zrušený trh znamená ztrátu i pro samotné Muzeum východních Čech v Hradci Králové. „Řádově v době pandemie přichází muzeum o zhruba 400 tisíc korun ze vstupného a pronájmu,“ počítá Petr Grulich. Muzeum samotné zůstává ale otevřené a aktuálně nabízí tři výstavy.

Petr Grulich ministra kultury žádá, aby příští protiepidemická opatření citlivěji vnímala zmíněný problém: „Žádám Vás, abyste se zasadili o taková opatření, která povedou k oprávněné podpoře a pomoci nositelům tradičních lidových řemesel,“ uvádí ředitel v dopisu ministrovi kultury a pokračuje: „Není možné dále pokračovat v těchto nepromyšlených akcích, jejichž autoři s trestuhodnou neznalostí poškozují to, co má Česká republika naopak rozvíjet a chránit jako své „rodinné stříbro.“

Muzeum nabídlo řemeslníkům za zrušený 32. ročník Muzejní adventní trh kompenzaci, jejich um bude prezentovat na svém webu. „Hodláme využít loňskou on-line verzi muzejního trhu, kde se prezentovali převážně držitelé ocenění za tradiční lidovou kulturu a řemesla,“ slibuje Petr Grulich.

Zapálené svíčky přinesli trhovci do centra Vánočního trhu v Plzni. Kvůli covidové pandemii a vládním opatřením došlo dnes v 18 hodin k jeho uzavření. Do té doby, stejně jako včera, byly na trzích tisíce návštěvníků.
Konec adventních trhů je pro prodejce likvidační. Bereme to jako pohřeb, říkají

„Na ty se zaměříme i nyní, protože všechny letošní přihlášené řemeslníky bohužel podpořit nedokážeme. Rádi bychom tedy opět na webu zveřejnili audiovizuální medailony a odkoupili část jejich produkce do našeho muzejního obchodu.“ Lidé si budou moci tyto produkty přímo v muzeu koupit.