„Při celorepublikovém srovnání dosahuje Královéhradecký kraj nadprůměrných výsledků téměř ve všech zkoumaných kritériích zdravotní a sociální péče, jako je počet lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, počtu lékáren na 100 tisíc obyvatel, kapacitě zařízení pro seniory nebo průměrné naději na dožití u mužů i u žen,“ uvádí David Palát v tiskové zprávě srovnávacího výzkumu Místo pro život.

V oblasti volnočasových aktivit a turismu se konkrétně jedná o počet kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel, počet sportovních oddílů České unie sportu na 100 tisíc obyvatel, počet knihoven i počet registrovaných čtenářů a v neposlední řadě také nadprůměrnou délku pobytu hostů v ubytovacích zařízeních.

V kategorii Stavební obnova chráněné stavby získali ocenění manželé Slaninovi za opravu střechy zámku v Hořiněvsi. „Do zámku jsem se zamilovala především já a mám hodného manžela, který mi to dovolil,“ řekla Markéta Slaninová.
Dědictví zavazuje. Majitele zámku v Hořiněvsi ocenil kraj za opravu střechy

K tomu se v Královéhradeckém kraji připojuje nejnižší produkce komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele, velmi nízký počet žáků na jednu třídu základní školy nebo nízký počet trestných činů připadajících na 1000 obyvatel.

Pouze průměrných výsledků dosahuje region, pokud jde o investice do ochrany životního prostředí v přepočtu na obyvatele, počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel nebo v úspěšnosti studentů u státních maturit z českého jazyka. „Zapracovat by to chtělo především na počtu lidí napojených na kanalizaci, přiblížení průměrných mezd mužů a žen, snížení míry nezaměstnanosti a také počtu usmrcených na silnicích v přepočtu na 1000 kilometrů silnic,“ podotýká David Palát.

Krajská hospodářská komora vyhlásila v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí vítěze soutěže Firma roku 2022 Královéhradeckého kraje.
Lodní pohony? I tím se zabývá jeden z vítězů Firma roku Královéhradeckého kraje

Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé zde žijící jsou subjektivně druzí nejspokojenější s podmínkami pro život v místě svého bydliště v porovnání se všemi kraji České republiky.

Analytická agentura Datank ve výzkumu Místo pro život vyhodnocuje každoročně kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1 600 obyvateli. Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.

Výsledné pořadí krajů za rok 2023

1. Hlavní město Praha
2. Královéhradecký kraj
3. Kraj Vysočina
4. Jihomoravský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Liberecký kraj
7. Zlínský kraj
8. Plzeňský kraj
9. Pardubický kraj
10. Středočeský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Ústecký kraj
14. Karlovarský kraj