Středisko vzniklo z bývalého sklepa, který se proměnil 
v místo plné akvárií a klecí 
s nejrůznějšími zvířaty. Nechybějí agamy, hadi, morčata, chameleoni nebo maličké křepelky. Ke středisku patří i líheň pro nové přírůstky.

„Takové vybavení střední  školy není obvyklé. Dříve se chodilo do zemědělských podniků pečovat o velká zvířata jako jsou krávy a koně, dnes se zájem ubírá k zájmovým zvířatům. Proto jsme středisko otevřeli," vysvětluje investici přes 7 milionů (peníze šly i na další vybavení) ředitelka Hana Rubáčková. Ze střediska má radost a doufá, že zkvalitní výuku a zvýší počet zájemců 
o střední školu.

Nadšení neskrývali ani studenti. Petra Macounová je ve třetím ročníku a těší ji, že se  nebude muset učit jen suchou praxi. „Zvířátka se tu budou rozmnožovat, budeme se o ně starat a pozorovat, jak rostou. Ale není to vždycky jen sranda. Musíme po nich i uklízet a měnit jim podestýlky."

„Pro veterináře je důležité seznámit se s různými druhy zvířat. Na vysoké škole budou mít studenti hradecké veteriny náskok," dodává Jan Bernardy, prezident Komory veterinárních lékařů.

Veronika Skřivanová