V uplynulém týdnu jsme zaznamenali jasný posun od letní nadvlády pylu trav k pozdně letnímu a podzimnímu kralování pylu plevelů. Ve druhé polovině týdne již totiž na většině území České republiky dosáhla koncentrace pylu pelyňku hodnot, kdy tento alergen může vyvolávat u vnímavých osob alergické potíže. Hojný byl rovněž pyl merlíkovitých. Naopak pylu trav opět ubylo, stejně tak pozvolna začíná ubývat pylu jitrocele a šťovíku. Z dalších alergenů byla velmi hojná málo alergizující kopřiva, ojediněle byla registrována pylová zrna kukuřice a chmele. Vzdušné plísně se na celém území naší republiky stále objevovaly v obrovském množství.


Dominantní alergeny:

pelyněk, merlíkovité,
plísně, trávy, kopřiva,
jitrocel, šťovík.


Pylová předpověď na další období:

Pro nejbližší období předpokládáme další vzestup koncentrace pylu pelyňku, který dosáhne vrcholu sezony v období od 5. do 10. srpna. Pylu trav, jitrocele a šťovíku bude vytrvale ubývat. Množství pylu merlíkovitých a kopřivy setrvá na stejné úrovni.

Koncentrace spór vzdušných plísní bude i nadále vysoká. Začátek sezony silně agresivní ambrózie očekáváme kolem 20. srpna.

Celková koncentrace pylových alergenů v ovzduší bude závislá na lokální povětrnostní situaci, v době srážek se množství pylu vždy výrazně sníží.


Zdroj:
www.pylovasluzba.cz