Do čtrnáctého ročníku Mezinárodní lékařské postgraduální konference je přihlášeno třiatřicet studentů z deseti zemí Evropy. Všichni prošli náročným výběrem na domovských fakultách.

onference nabízí možnost mezioborového setkání pro nejlepší mladé vědce. Přednesené práce hodnotí devítičlenná mezinárodní odborná porota, která vybere tři nejlepší. Na autory vítězných prací čeká finanční odměna.

Pro mladé odborníky je to příležitost, jak si vyzkoušet a prověřit své schopnosti. Porotci přijeli do Hradce Králové ze sedmi zemí Evropy.