Celkem je v letošním roce na konferenci přihlášeno 33 studentů doktorských studijních programů z 10 zemí Evropy, všichni prošli náročným výběrem na domovských fakultách, většinou se jedná o vítěze fakultních vědeckých konferencí.

Konference je zaměřena na postgraduální studenty z lékařských fakult a nabízí možnost mezioborového setkání pro nejlepší mladé vědce. Přednesené práce hodnotí devítičlenná mezinárodní odborná porota, která vybere tři nejlepší prezentace. Na autory vítězných prací čeká finanční odměna. Porotci přijíždějí do Hradce Králové ze sedmi zemí Evropy.

V rámci medicínských odborných setkání je tato konference zcela výjimečná, protože se zaměřuje na postgraduální studenty a nejedná se o úzce oborově zaměřenou odbornou diskuzi, ale o mezioborové setkání. Navíc pro řadu mladých odborníků je to příležitost, jak si vyzkoušet a prověřit svoje schopnosti a obhajovat svoje myšlenky.