Dvě rozličné petice se sešly na radnici v Třebechovicích pod Orebem.

Kauza kolem demolice či zachování Hajnišova mlýna, který byl postaven v 19. století v jedné z nejstarších místních částí, rozděluje, alespoň se to tak zdá, místní obyvatele.

Jedni již delší dobu usilovně bojují za zachování mlýna, jenž pokládají za historickou památku a podali v této souvislosti žádost na ministerstvo kultury, aby se k významu areálu bývalého mlýna vyjádřilo. Chtějí tím zastavit plány vedení města - současného vlastníka, které rozhodlo o jeho demolici  a následném vybudování parkoviště a příjezdové cesty.

Oponenti bourání se zasadili i o petici zahrnující záměr celkové rekonstrukce, pod kterou se ke konci června podepsalo 542 lidí. Podpisy se v archu sešly i z různých částí republiky.

V Třebechovicích pod Orebem se začátkem září objevila ovšem i druhá petice. Ta se naopak zastala úmyslu vedení města – mlýn zbourat. Pod tuto petici se podepsalo 552 lidí, z nichž většina jsou místní.

Radnice další postup zmrazila a čeká na vyjádření ministerstva.

Dvě petice. Dva rozdílné pohledy na ruinu mlýna

Hajnišův mlýn budí v Třebechovicích emoce. Odpůrci demolice a zároveň zastánci jeho kompletní rekonstrukce, která by zahrnovala přeměnu na multifunkční centrum s denním stacionářem pro seniory, kavárnou, interaktivní místnost řemesel města, multifunkční sál či ubytovací služby, nasbírali ve svém petičním archu ke konci letošního června 542 podpůrných podpisů.

V minulosti podal Spolek ochránců památek ve východních Čechách podnět k Národnímu památkovému úřadu v Josefově, aby byl mlýn prohlášen za památku. Rozhodnutí z Josefova bylo ovšem negativní a celá věc se tak ani nedostala k projednání na ministerstvo kultury. Odpůrci demolice, kteří považují mlýn z 19. století za architektonicky zajímavý a cenný objekt, se odradit nenechali a začátkem dubna podali další podnět k ministerským úředníkům.

Začátkem září se ale v Třebechovicích objevila i druhá petice. Ta naopak se záměr vedení města - srovnat mlýn se zemí souhlasí. V petici se sešlo o deset podpisů více než v té, kterou uspořádali odpůrci bourání.

Vznikla tak pomyslná remíza. Vedení města se v současné době rozhodlo pro vyčkávací variantu. V prohlášení na internetových stránkách města stojí, že další kroky město učiní až po verdiktu od ministerstva. Ten by měl přijít do konce září a rozhodne o dalším osudu Hajnišova mlýna, který ve své době patřil mezi výkonné východočeské mlýny.

Odpůrci a podporovatelé

O tom, že diskuze na toto téma je v pětitisícovém městě žhavým tématem svědčí i příspěvky na internetových stránkách zastánců rekonstrukce mlýna.

„Nechceme zachovat Hajnišův mlýn, nechceme v Hajnišově mlýně vybudovat hospodu, restauraci, ubytovnu aniž žádné jiné zařízení … Na rekonstrukci zchátralé nemovitosti v záplavové oblasti nejsou finanční prostředky," napsala koncem dubna zastánkyně demolice Petra Kurlandová, která sousedí s mlýnem.

Obecně jsou argumenty lidí podporující odstranění Hajnišova mlýnu tyto: rekonstrukce a následná obhospodařování jsou milionovým rozmarem, na které město nemá, mlýn je v záplavové oblasti a v neposlední řadě i „nebezpečná" situace na přilehlé komunikaci.

Aktivisté, kteří chtějí dát mlýnu druhou šanci a považují ho za kulturní památku vidí celou věc jinak. Pro svůj záměr znovu opravit a přestavět celý objektu sehnali i na jaře tohoto roku vyjádření Povodí Labe. To s rekonstrukcí souhlasilo. Upřesnilo i to, že mlýn nestojí v záplavovém území pětileté vody. I vyjádření odborníků z oblasti dopravy  potěšilo především odpůrce demolice. Podle statistik dopravní policie není komunikace sousedící s mlýnem výjimečně nebezpečným místem.

Za pár dní má být rozhodnuto

„Ministerstvo kultury by mělo rozhodnout o tom, jestli bude mlýn památkou do konce září. Začátkem října bude vše jasné," uvedla Klára Zdechovská, která se zasazuje o zachování a celkovou rekonstrukci celého objektu

Od poloviny dubna tak běží správní řízení pod patronátem Ministerstvo kultury  České republiky o tom, jestli bude Hajnišův mlýn prohlášen za kulturní památku. Iniciátorem řízeníbyla Společnost ochránců památek ve východních Čechách.