Jeho záměrem je zhotovit model Knihovny města Hradec Králové, jejímž je autorem a následně ho prezentovat po výstavách v městech Česka. Primátor Hradec Zdeněk Fink vyslovil přání, aby se následně „Salon republiky" stal vlastníkem architektova modelu knihovny.