Ve špatném až havarijním stavu je i přes letošní mírnou zimu 56 mostů či lávek na silnicích 2. a 3. třídy Hradecka. Správa a údržba silnic odhaduje, že bude třeba tří až pěti milionů korun na jejich běžnou údržbu.

Mosty na silnicích první třídy spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V současné době neprochází přestavbou žádný z 56 mostů hradeckého okresu. „Letos je prioritou postavení zcela nového mostu ve Hřibsku. Stávající konstrukce se už totiž rozpadá,“ prohlásil Michal Peš z ŘSD, Správy Hradec Králové. Přímo ve městě se na příští rok plánuje rekonstrukce Orlického mostu u Všesportovního stadionu. Ta spolyká asi 62 milionů korun.
Správa a údržba silnic se stará celkem o 143 mostů a lávek na silnicích 2. a 3. třídy hradeckého okresu.

„Provádějí se kontroly dvojího druhu. Z naší strany jde především o běžné mostní prohlídky, které se dělají jednou až dvakrát ročně podle stavu, v jakém se ten který most nachází. Hlavní mostní prohlídky pak provádí autorizovaná osoba na základě předpisu daného příslušným projektantem,“ vysvětlil Petr Zima, ředitel SÚS pro oblast Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou.

Martin Dvořáček, vedoucí přípravy a realizace staveb SÚS Královéhradeckého kraje, dodal, že v loňském roce byl zcela přestaven most v Malšově Lhotě, který byl v havarijním stavu a vyžádal si výdaje v hodnotě 11 500 000 korun. „Letos se plánuje oprava mostu přes řeku Labe ve Vysoké. Ta bude stát asi 16 100 000 korun,“ uvedl Martin Dvořáček.

Mosty a lávky na místních komunikacích obcí spravují Technické služby (TS). Například v Třebechovicích pod Orebem chystají rekonstrukci hned tří mostů. „V Polánkách nad Dědinou je nutno opravit dva z nich. Třetí, vedoucí do chatové oblasti, je ve vsi Štěnkov,“ upřesnil starosta Jiří Němec. Řekl, že v současné době je plán ve fázi zpracovávání odborného posudku.

Pod Technické služby Nového Bydžova spadá i most ve Staré Skřeněři, jenž právě prošel opravou. „S významnějšími rekonstrukcemi nepočítáme,“ sdělil ředitel TS v Bydžově Josef Kožíšek.

V Chlumci nad Cidlinou je ve špatném stavu lávka přes řeku Bystřici. „Nedávno byla dokončena úprava jejího povrchu, ocelová konstrukce je však značně zkorodovaná. Nejprve se musí udělat odborný posudek,“ informoval o plánech chlumeckých TS vedoucí Lubomír Tureček. Obecný technický stav mostů a lávek se hodnotí ve škále od jedné do sedmi. Stupeň sedm je tedy vizitkou nejhorší. (jj)

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK