Děti chodily po jednotlivých stanovištích a plnily úkoly (ozdobily si motorku či projely připravenou závodní dráhu). Letos byla do programu zařazena i soutěž pro dospělé o věcnou výhru. Podle organizátorů se jednalo o pohodovou akci, kde se „vyblbla" celá rodina.