Mám pocit, že jsem Velkou pardubickou odběhl už několikrát, a tak i překážek bylo dost. Za svůj Taxis bych kromě rodiny zatím asi pokládal řízení výstavby nové, moderní školy pro mentálně postižené děti v Hradci Králové a její následné vedení.

Společně s kolegy se nám snad podařilo, že Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola patří mezi špičkové.

Druhým Taxisem je sport mentálně postižených. Od roku 1996, kdy jsem předsedou Českého svazu mentálně postižených sportovců, jsme vybudovali aktivní a funkční organizaci.