„Nalezl ji na pomezí Královéhradecka a Jičínska. Bližší místo však specifikovat nebudeme,“ uvedl archeolog hradeckého Muzea východních Čech Radek Bláha. A už z prvních reakcí archeologů je zřejmé, že se jedná o jeden z nejunikátnějších artefaktů za poslední léta, jaký byl v regionu nalezen.

Sekera, jejímž nejvýraznějším motivem jsou ptáci na jejím těle, je široká tři a dlouhá dvanáct centimetrů. „Zatím ji datujeme do 9. století. Tedy do doby Velkomoravské říše. Tvarem sice není nikterak zvláštní, takové typy jsou již známé, ale neobvyklá je svým stříbrným zdobením,“ dodal Radek Bláha. Podle něj se s velikou pravděpodobností jedná o bojovou sekeru, která svému nositeli sloužila i jako odznak svobodného bojovníka. „Právě díky své výzdobě můžeme uvažovat o tom, že se jednalo o jakýsi sociální znak. Ten, komu patřila, mohl mít ve společnosti velice významné postavení,“ dodal archeolog.

V současné době je unikátní nález v rukách konzervátorek a podrobuje se dalšímu zkoumání, kdy se již provedly první analýzy. Při rentgenovém snímání přišli archeologové na to, že je sekerka zdobena i v oblasti tuleje, která je zatím skryta pod vrstvou koroze. „Také oslovujeme další odborníky na raný středověk, abychom o sekerce nalezli co nejvíce informací a také, zda se opravdu jedná o unikátní nález, či se na našem území již podobný artefakt nalezl,“ uvedl Radek Bláha. Podle něj bude také archeology zajímat, zda se může jednat o zbraň, kterou vyrobil východočeský Slovan, či jde o „import“. „Nejbližší možností je, že se sem dostala z Velkomoravské říše, ale nemůžeme vyloučit ani jiný původ. Díky svému typickému zdobení mohlo jít i o zbraň, která se sem dostala ze severnější části Evropy. Není však ani vyloučeno, že se skutečně jedná o místní výrobek a její zhotovitel byl ovlivněn cizími vzory,“ uvedl archeolog Radek Bláha s tím, že sekera je nyní u konzervátorek, které ji odborně ošetří a uvedou do stavu, kdy bude možné s ní dále odborně pracovat.

Z lokality Plachta v Hradci Králové.
Přes Plachtu zatím silnice nepovede