Projekt digitalizace sbírek má zpřístupnit archeologické prameny obou muzeí široké veřejnosti a zároveň předejít jejich znehodnocení či úplnému zániku.
Obě muzea disponují bohatými soubory archiválií, které zahrnují terénní zápisky a plány archeologických výzkumů, inventární knihy, kartotéky, skleněné i svitkové negativy, a to od konce 19. století do současnosti.

Většina těchto dokumentů představuje nenahraditelný zdroj informací o archeologických nálezech v obou regionech. Společnou prezentací výsledků se obě instituce pokusí ukázat, že pravěké kultury neznaly dnešní politické hranice, a prolomit tak zažité regionální vnímání archeologického kulturního dědictví. (jan)