Tematické zaměření je velmi široké, jsou tedy vítány i příspěvky s přesahem do středoevropského území. Jako v minulých letech, i letos budou všechny zaslané texty odborně komentovány a posléze recenzovány pro plánovaný sborník. Vedle diskuse, která bude následovat po každém bloku, organizátoři konference plánují nabídnout debatu za moderovaným kulatým stolem, které se zúčastní pozvaní historici, odborníci na danou problematiku. Konference se uskuteční 10. až 11. května. V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude konat virtuálně.