„Výpravy do přírody pro malé účastníky děláváme poměrně často. Muzejní neděle však dříve spočívaly v kreativní činnosti, zvykoslovných programech nebo v aktivitách, které se vázaly na naše výstavy. Letos jsme prvně zavedli přírodovědně zaměřené. Těší nás příznivá odezva a zájem dětí," řekla za pořadatele Lenka Bičanová.

V rámci programu se účastníci vypravili do Šimkových sadů hned dvakrát. Náplní byla výprava a pozorování hemžící se vodní žoužele.  „Sledujeme živočichy nebo jejich larvy žijící ve vodních nádržích centra města. Zdejší obyvatelé mnohdy ani nevědí, jaká zvířátka kolem nich jsou. Chtěli jsme dětem a jejich rodičům, ukázat, co všechno mohou v městských písnících a vodních hladinách parků najít. Je tady s námi patnáct dětí a jejich rodiče," dodal odborný pracovník muzea Josef Hotový.

Zájemci používali k lovení klasický kuchyňský cedník. Pinzetou následně pokládali úlovky do misek, kde je pozorovali a povídali si o nich. „Mám dva syny, dva a pět let. Muzejních nedělí se s nimi účastním pravidelně. Často na ně však chodím se starším synem, s tím mladším bychom se nemohli tolik soustředit. Myslím si, že si tady vyhrají oba dva," zhodnotila Klára Pouchlá z Hradce Králové.

Další Muzejní neděle je v plánu v květnu. Zájemci se budou moci vypravit v doprovodu odborníků za opeřenci do blízkých parků.

Eva Ženíšková