„Chceme lidem připomenout sté výročí i dokončení budovy. Před vstupem bude stát drožka, harmonikář a saxofonový kvartet, aby přilákali návštěvníky. Uvnitř se mohou lidé například vyfotografovat v dobovém ateliéru s automobilem značky Start z roku 1930," uvedla Naďa Machková Prajzová, ředitelka muzea.

K letošnímu ročníku se nově přidalo Muzeum parních strojů v Malšovicích a také Panenkárium na starém městě. „Sbírám parní stroje, a protože je noc zaměřena sto let zpět, kdy byla velká éra páry, rozhodl jsem se ukázat lidem svoji sbírku. Najdete mě lehce, každý má před domem travičku, já parní stroj," láká Jan Tomek z Malšovic.

Tradičně během Muzejní noci, která potrvá od 18 do 24 hodin, budou jezdit tři autobusové linky. Trasa zdarma bude začínat u Adalbertina a přes zastávky Komenského, Melioraci a Plotiště pošta se vrátí zpět. Další autobus pojede v 18 od Muzea východních Čech na Chlum, odkud se bude vracet v 21 hodin. Jízdné je 30 korun.

Poslední linka zpoplatněná čtyřiceti korunami pojede od muzea v 17.30 hodin nejdříve do Stanovic u Kuksu, kde přes hodinu počká a poté bude pokračovat do Kuksu.

Kdo se zapojí do Muzejní noci 2013?
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Galerie moderního umění 
v Hradci Králové, Labyrint Divadla drak, Galerie Vladimíra Preclíka, Zahrádkářské muzeum, Informační centrum obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák, Muzeum parních strojů, Panenkárium – muzeum panenek, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, České farmaceutické muzeum na Kuksu, Soubor sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka u Stanovic a Muzeum války 1866 na Chlumu.