O dlouho připravované rekonstrukci stálé expozice informoval kraj v tiskové zprávě, započne po vystěhování sbírkových předmětů, exponátů i mobiliáře na začátku roku 2024. Expozice se v novém pojetí bude více než dřív věnovat nejen klíčové bitvě u Hradce Králové, ale celé prusko-rakouské válce. Muzeum války 1866 reflektovalo skutečnost, že je jediným takto specializovaným a tematicky zaměřeným muzeem v ČR, jeho úkolem je proto poskytnout návštěvníkům ucelený pohled na konflikt. Zcela nový proto bude i koncept expozice. Jeho autoři řadu let sbírali inspiraci v obdobných muzeích v Evropě.

Podle vedoucího Muzea války 1866 Jana Hrubeckého bude návštěvník provázen po expozici na platformě příběhů, které by měly vytvářet emotivní zážitek: „Nová podoba expozice nemá za úkol pouze „jít s dobou“ ve smyslu využití moderních technologií v muzejnictví, ale bude se věnovat dosud nepokrývaným tématům, jako je život civilistů nebo každodennost vojáků během konfliktu. Neopomeneme také dějinnou roli, která byla jedním z faktorů na cestě k moderní české státnosti. Návštěvníci se tak mohou těšit na neotřelé grafické pojetí, osobněji vyprávěný příběh prusko-rakouské války či digitální aplikaci, která jim poskytne další informace a bude je provázet okolní krajinou.“

Velkolepá rekonstrukce bitvy u Hradce Králové u vesničky Chlum.
Na Chlumu se střetlo víc než 400 vojáků, připomněli bitvu u Hradce Králové

Právě těsnější propojení expozice s okolním pietním územím, kde se druhá největší bitva 19. století odehrála, je další novinkou. Na expozici muzea naváže exteriérový obsah, který s ní bude propojen digitální aplikací, mj. nabízející prvky rozšířené reality, interaktivní mapu a také mobilní příběhovou hru, která bude tematicky provázána s příběhy v expozici. Smyslem aplikace hry je mimo jiné provést návštěvníka centrálním bojištěm a provázat informace z exteriéru s informacemi v expozici, respektive návštěvníka vyvést ven nebo naopak přivést dovnitř.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

„Bitva u Hradce Králové znamenala nejen změnu v poměru sil ve střední Evropě, ale také tisíce zmařených životů, jejichž memento chceme uchovat. Záměr Muzea východních Čech v Hradci Králové, vytvořit novou expozici v Muzeu války 1866, Královéhradecký kraj plně podporuje a jako zřizovatel je i žadatelem a investorem projektu. Věřím, že nová expozice nabídne návštěvníkům jedinečný zážitek,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová.

Plánovaný termín otevření nové expozice v Muzeu války 1866 je u příležitosti 160. výročí bitvy u Hradce Králové v roce 2026.

Expozice bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP2) a z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Předpokládaná hodnota investice do Muzea války 1866 je zhruba 20 milionů korun, přičemž dotace může činit 16 milionů korun. Projekt administruje Centrum rozvoje, investic a inovací Královéhradeckého kraje.
Na přípravě projektového záměru spolupracovali odborníci z Muzea východních Čech v Hradci Králové, jehož je Muzeum války 1866 pobočkou, také s historickými spolky věnujícími se problematice války 1866 a s dalšími subjekty. /Zdroj: KÚ KHK/