Pro návštěvníky je připravena přehlídka výstroje rakouských polních myslivců, rakouských dělostřelců a pěchoty a pruské gardové jednotky. Před lidi také předstoupí zástupce Gardy města Hradec Králové Radek Balcárek, který uvede na pravou míru technologický mýtus pěchotních zbraní pruské a rakouské armády. Archeologové Univerzity Hradec Králové pak seznámí zájemce s novými poznatky, které vyplývají z výzkumů na ústupových trasách rakouské armády bezprostředně po bitvě 3. července 1866.

Zahájení sezony bude také spojeno s křtem publikace Mlhy na Chlumu, kterou vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové koncem roku 2018.