Palcát, pavéza, houfnice, ale i kropáč nebo bombarda – to jsou názvy spojené s érou husitských válek. Dobu počátků utrakvismu, náboženského vzepětí i vzniku sekt, dobu nových společenských procesů i surového válečnictví představí nová výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Vedle časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována rovněž dokladům každodennosti, tedy vybavení domácnosti i průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství.

Nedílnou část výstavy tvoří také vybraná výtvarná díla – sochy, obrazy, grafika a jiné, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.

Z lesní Křížové cesty ve Smržově. Původní obrázky už je nezdobí a i ty, které je nahradily, už vybledly. Při procházce před dvěma lety, kdy vznikla tato fotogalerie, mohli kolemjdoucí spatřit i tato díla.
FOTO: S obnovou křížové cesty ve Smržově má pomoci veřejná sbírka

„Východní Čechy jsou s husitstvím spojeny velmi intenzivně, ale delší čas se o této tématice nemluvilo. Výstava, doplněná do budoucna i bohatým edukačním programem, by chtěla tento dluh vůči veřejnosti napravit“, vysvětluje v tiskové zprávě ředitel muzea Petr Grulich.

Výstava se koná v Malém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové a skládá se ze tří hlavních částí.

Úvodní část návštěvníky stručně seznámí s podobou východních Čech a jejich středověké společnosti před vypuknutím revolučních událostí.

Druhá část prezentuje příchozím doklady hmotné kultury 15. století. Všechny vystavené exponáty jsou archeologické artefakty pocházející z prostředí středověkých měst, tvrzí a hradů. „Ve vitrínách si návštěvník prohlédne kovové předměty včetně drobných součástí oděvů a šperků, dále výrobky z přírodních materiálů jako jsou zvířecí kosti, dřevo, kůže a v neposlední řadě i kuchyňskou a stolní keramiku v podobě hrnců, mís, pohárů a džbánů doplněnou křehkými zlomky skleněných nádob,“ popisuje kurátorka výstavy Petra Rokoská.

Historické náhrobníky dovezli v úterý 18. dubna pracovníci technických služeb do muzea v Novém Bydžově, kde se stanou součástí připravovaného lapidária.
Renesanční náhrobníky ležely zapomenuté v depozitáři. Po 28 letech jsou v muzeu

Velká pozornost je pak věnována kachlům, protože výzdoba reliéfních čelních stěn dosáhla v 15. století rozkvětu i značné rozmanitosti. Na výstavě jsou ke zhlédnutí i kachle s motivy ovlivněnými husitským hnutím a náboženstvím.

Třetí část výstavy provede návštěvníky hlavními dějinnými událostmi husitského období. V jednotlivých vitrínách se představují zejména doklady dobových zbraní a zbroje, ale i další památky na husitské období, vysvětluje druhý z kurátorů výstavy Radek Bláha: „Za všechny můžeme jmenovat lebku husitského bojovníka se vstřeleným hrotem šípu nebo unikátně dochovanou houfnici z Nového Bydžova. Znalci středověkého válečnictví jistě ocení dochovanou zbroj z Broumova, ale i doklady dalších obranných odění. Z tohoto významného města známe i počet a rozložení jeho obránců z doby husitské. Jejich rekonstrukci zde rovněž vůbec poprvé představujeme.“ Z vystavených modelů si návštěvníci budou moci udělat představu o tom, jak vypadal jeden ze symbolů husitství – bojový vůz.

Z určitého úhlu zvonice kostel téměř zakrývá
Liberk je pod ochranou kostlivce. Hlavu kdysi mrtvole purkrabího odrýpli rýčem

Model praku a dochovaný kamenný projektil z Velkého Vřešťova zase připomene obléhání hradů i měst doby husitské. Představen je také široký rejstřík dobových chladných i palných zbraní, mezi nimiž čelní místo zaujímají meče, dále pak úderné zbraně, například palcáty. Ze střelných zbraní to jsou kromě již zmíněné houfnice zlomky hlavní píšťal a hákovnic, projektily, dále pak části kuší, hroty šípů a další.

Své sbírkové předměty a další podklady velmi ochotně a vstřícně poskytlo více než dvacet sbírkových institucí zejména z východních Čech, ale také některé s celostátní působností.

Výstava bude vernisáží zahájena 22. června v 17 hodin. Od 23. června do 21. dubna 2024 bude expozice přístupná široké veřejnosti. Veškeré informace o otevírací době a vstupném naleznete na webu Muzea východních Čech v Hradci Králové.