Nechybí mezi nimi například řada historických dokumentů, mincí, svatých obrázků, ostatky svatých nebo přání císaři Ferdinandovi.