Důkazem budiž fakt, že v 7 dětských domovech v Královéhradeckém kraji čekají na to své „ukonejšení ve tři hodiny ráno“ téměř 3 stovky dětí. Oproti tomuto číslu má kraj ve svém pořadači „jen“ 8 uchazečů o pěstounskou péči.

„To číslo pěstounů je opravdu malé a pracujeme na tom, aby se zájem o tuto službu, kdy chceme dětem zlepšit život, bylo více,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová a dodala, že hejtmanství neeviduje pouze děti, které na restart čekají v dětských domovech, ale i takové, jež na náhradní rodiče čekají kvůli úřednímu odebrání.

Nejčastějším důvodem odebrání je zanedbání péče. „I tomuto chceme předcházet a chceme pomoci stávajícím rodinám, aby děti mohly zůstat v rodinném prostředí a například aby se nemuseli od sebe odloučit sourozenci,“ řekla Martina Berdychová s tím, že velký problém u pěstounů je i to, že mnohdy chtějí do své péče malé děti bez zdravotního postižení. „Velkým problémem je sehnat pěstouny pro děti starší 10 let a pro děti se zdravotním postižením, nebo sourozence. V budoucnu chceme i pro tyto děti najít vhodné pěstouny,“ uvedla Martina Berdychová a dodala, že hejtmanství sice nemůže pěstouny dotovat jako stát, který se na výchově podílí částkou od 12 do 20 tisíc korun měsíčně, nicméně i tak do poskytnutí náhradní péče dává dostatek financí.

„Ročně to jsou stovky tisíc korun. A například z krajského rozpočtu jde kolem 3 milionů korun na doprovázení pěstounů, jejich poradenství, vzdělávání, právní pomoc i propagační kampaně o pěstounství,“ informovala Martina Berdychová a odkázala i na webovou krajskou stránku stansenahradnimrodicem.cz, kde lidé naleznou všechny informace.

Kromě toho kraj připravuje i transformaci svých dětských domovů tak, aby se z nich stalo více rodinné prostředí. „Naším cílem je také pro všechny tyto domovy vybudovat několik startovacích bytů, které mají dětem, jež mají kvůli svému osudu těžší start do života, právě toto ulehčit,“ dodal Martina Berdychová s tím, že ideálem by bylo, kdyby každý dětský domov měl pro děti, které z něj odcházejí buď dovršením 18 let, v případě studia pak věkem 26, alespoň tři startovací byty.