V sobotu 26. a v neděli 27. července si návštěvníci budou moci prohlédnout v prvním patře domu služeb výstavu dobových fotografií z Orlických hor.
Dále budou u železničního nádraží k zhlédnutí výstavní expozice například železničních a dalších modelů. U klubu bude představena Síčova drobná železnice. V budově 102 let staré výtopny na nádraží se po oba dny koná Den otevřených vrat.

V historické tržiště s ukázkami řemesel se v sobotu od 9 do 17 hodin promění park u zámku. V doprovodném programu vystoupí šermíři a fakýr, děti se mohou těšit na maňáskové divadlo. Poutní mše se v sobotu budou sloužit v rokytnickém farním kostele Všech svatých a v kapli svaté Anny v Hadinci. Večerní hodiny budou patřit zábavě.

V neděli se opět uskuteční poutní mše svatá v rokytnickém kostele. Odpoledne v kostele vystoupí královéhradecký varhaník Martin Strejc a Lucie Černá. V party stanu na náměstí se představí polský lidový soubor Jaskier z Kladských Oldřichovic a Vamberecká dechovka.

Ode dneška do neděle se také můžete veselit na pouťových atrakcích a připraven je stánkový prodej.

Výlet lze spojit s návštěvou nedaleké pevnosti Hanička, která je jednou z největších a nejvýznamějších fortifikací obranné linie vybudované na sklonku 30. let minulého století na tehdejší česko–německé hranici v Orlických horách. Pevnost mohla zajistit posádce, která se měla skládat z více než 400 mužů, přežití v obklíčení po několik měsíců. Povrchové objekty mají zachovány originální zvony a střílny. Pevnost Hanička nabízí nejen prohlídku upravené tvrze, ale i expozici bojové techniky, zbraní a výstroje. Po dobu pouti je otevřena od 9.30 do 17 hodin.