Ten den se střelba a dunění děl rozléhalo do širokého okolí. „Od sedmé hodiny ranní až do pozdní noci slyšeti silnou střelbu od Všestar, Chlumu, Neděliště, Sadové a Přímu, všeliká pak akce děla se za svahem, který se táhne od severu k jihu v tom území za Labem,“ zapsal do Pamětní knihy číbuzské fary vzpomínku na 3. červenec 1866 Josef Dvořák.

Zdroj: Youtube

Bitva prý trvala dlouhých 14 hodin. Rakousko-saskou armádu pod velením Ludvíka von Benedeka tu tehdy rozdrtila pruská armáda v čele s králem Vilémem I. a náčelníkem generálního štábu generálem pěchoty Helmutem von Moltkem. Druhé největší bitvy 19. století se zúčastnilo 436 tisíc vojáků.

Kniha „Vzpomínky na válku roku 1866".
Vzácné a nedostupné „Vzpomínky na válku roku 1866“ znovu vycházejí

Byl mezi nimi i tehdy třiatřicetiletý Oskar hrabě z Beckersu na Westerstettenu. Bitva 3. července 1866 se pro něj stala osudnou, byl raněn a ještě týž den zemřel v lazaretu v Cerekvicích. Dnes ho připomíná na skalce postavený mohutný mramorový kříž, který mu věnovala rodina, a jeho jméno je rovněž uvedeno na plukovním pomníku na pruském hřbitově u Chlumu, který sem byl roku 1975 přenesen z východního okraje obce. Další z mnoha obětí byl rakouský podporučík Oskar Stelzner, jemuž rodina věnovala pískovcový pomník s křížem. Pomníky obou prošly kompletní obnovou a jsou k vidění v místech někdejšího bojiště.

„Před nadcházejícím 157. výročím bitvy u Hradce Králové byla dokončena náročná obnova pietního místa v obci Chlum. Čtyři roky trvaly práce na odtěžení zeminy, obnově betonové opěrné zdi, oplůtku, cihlové podezdívky a renovace obou pomníků, včetně výroby repliky nového kříže pro pomník Oskara Stelznera. Posledními úpravami byly terénní práce, osazení obrubníků s kačírkem i symbolická výsadba dvou pivoněk,“ uvedl za Komitét pro udržování památek z války roku 1866 jeho předseda Miroslav Suchý.

Obnovené pomníky války 1866.Obnovené pomníky války 1866.Zdroj: Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Stovky brigádnických hodin na místě odpracovali členové Komitétu 1866 a Gardy města Hradce Králové. Obnova památek proběhla v režii Královéhradeckého kraje a Muzea východních Čech v Hradci Králové.  

Užití magnetometru archeology.
Bojiště z roku 1866 odkrylo jedno ze svých tajemství

Návštěvníci areálu bojiště na něm však najdou také jeden zcela nový kříž, a to na Hejcmance u Rozběřic, kde byl odkryt hromadný hrob poměrně nedávno.

„Hrob obětí královéhradecké bitvy byl objeven při výkopových pracích v roce 2020 a v loňském roce se Komitét 1866 rozhodl označit ho typovým křížem sestávajícím z pískovcového soklu a ocelového kříže s datem bitvy. Výrobou soklu a osazením kříže byl pověřen kameník Jiří Soukup z Ostroměře, který pomník také instaloval. Celkové náklady, které hradil Komitét 1866 ze svých prostředků, byly 27 300 korun. Hrob označený tímto křížem je zanesen do Centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany a Komitét 1866 ho eviduje pod číslem 496. Ke slavnostnímu odhalení a vysvěcení dojde 3. července 2023,“ doplnil Suchý.

Jak připomíná Muzeum východních Čech, ztráty na životech při bitvě na Chlumu byly obrovské, především pak na rakouské straně: 5700 mrtvých, 7500 pohřešovaných, 7500 zraněných a 22000 zajatých vojáků, 6000 koní, téměř 200 děl a přes 600 povozů. Spojenecký saský armádní sbor ztratil 130 mrtvých, 430 bylo pohřešovaných, 900 raněných, zahynulo 130 koní. Pruské ztráty byly mnohem menší: 2000 mrtvých, asi 300 pohřešovaných a 7000 zraněných vojáků, počet koní klesl téměř o 1000.

Odhalení pomníku jezdce a koně ve Střezeticích.
Lidem a koním. Jezdeckou srážku z roku 1866 připomíná nový pomník

Hlavní akce ke 157. výročí bitvy na Chlumu se uskuteční od pátku 30. června do pondělí 3. července. V pátek se do roku 1866 přenese náplavka na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, odkud vojáci budou slavnostně pochodovat na Velké náměstí. Na Chlumu se v pátek v noci pak můžete stát svědky pochodňového průvodu obcí a pietního aktu na pruském hřbitově. Sobotního programu na Chlumu, jehož součástí je i bitva, se zúčastní více než 400 členů historických jednotek z Čech a zahraničí, 40 jezdců na koních, dvacet historických kanónů, povozy… Na bojišti bude k vidění i život v historickém polním ležení, nebudou chybět stánky s upomínkovými předměty a občerstvení.

Vstup na všechny venkovní akce v Hradci Králové a na bitevní ukázky na bojišti v areálu Chlumu je zdarma.

Odhalení pomníku jezdce a koně ve Střezeticích.
Lidem a koním. Jezdeckou srážku z roku 1866 připomíná nový pomník

Program připomínkových akcí
30. června 2023
Hradec Králové, náplavka na Eliščině nábřeží
16.00 - "Dostaveníčko s rokem 1866" - slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
16.30 - "Utíkejte! Prajzy dou" vystoupení kavalerie 1866
· výcvik a jezdecké dovednosti dragounů a husarů
· historická muzika 6. praporu polních myslivců
· ukázky pěchoty a dělostřelectva
· prezentace kadetní setniny, ukázky historického odívání
· projížďky parníčkem
17.30 - Slavnostní pochod vojáků z Náplavky na Velké náměstí
17.45 - Nástup historických vojáků pod Bílou věží
18.00 - Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži

Bojiště Chlum 1866
22.15 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově

1. července 2023 
Muzeum války 1866
10.00 - 17.00 - Prohlídky stálé expozice s možností vystoupat na Vyhlídkovou věž
- Dětský program v Muzeu války 1866
Bojiště Chlum 1866
10.30 - Pochod historických jednotek bojištěm
11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých
12.00 - Promenádní koncert kapely 6. praporu polních myslivců
14.00 - Bitevní scéna „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866
Po skončení bitvy cca v 15.00 - přehlídka historických vojsk

3. července 2023
Kostel proměnění Páně na Chlumu
18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy v kostele proměnění Páně na Chlumu

PARKOVÁNÍ
V sobotu 1. července budou v areálu bojiště záchytná placená parkoviště pro osobní automobily.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
HK - Chlum - stanoviště J3 - Terminál HD Hradec Králové 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.25, 12.40, 13.10, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 16.40 hodin.
Chlum - HK - zastávka Chlum točna-kostel 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 14.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00 hodin.
Jízdné lze platit v hotovosti, kartou IREDO, bankovní kartou (nikoliv Městskou kartou DPmHK).