Smyslem dotačních injekcí je pak podle Státní fondu pro životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

„Dotaci vnímám jako doplňující opatření, které samozřejmě není a nemůže být základním opatřením,“ uvedl krajský zastupitel Martin Hanousek (SZ) s tím, že však pozitivní dopad spatřuje v tom, že nutí lidi přemýšlet nad nakládáním s dešťovou vodou.

O příspěvek ze státní kasy na zadržování dešťové vody projevují zájem lidé i na Královéhradecku. Celkově je ve druhé výzvě připraveno 240 milionů korun. Ve této vlně, ve které mohou lidé od sedmého září žádat o dotace, SFŽP eviduje aktuálně na východě Čech 155 žádostí v celkové hodnotě kolem osmi a půl milionu korun.

Samotná dotace je rozdělena do tří kategorií, které se liší množstvím peněz, na které je možné následně dosáhnout. První z variant je využívání vody pro zalévání, druhou pak zalévání a použití při splachování. Poslední variantou je využití přečištěné odpadní vody s možným následným využitím srážkové vody.

V prvním dotačním kole, které skončilo v květnu, se v kraji rozdělilo více jak tři a čtvrt milionu korun a bylo vyhověno 67 žádostem. Takzvaně administrovaných v první vlně jich bylo 17 v okresu Hradec Králové, 16 z okresu Jičín, 20 žádostí z Náchodska, 10 z Rychnovska a zbylé čtyři z okresu Trutnov.