Spor o dopravní značení v malšovické ulici Na Drahách, který vyvolal nový pruh pro cyklisty, ukončili včera na svém zasedání hradečtí radní.

Cyklisté se v příštím roce dočkají svého pruhu i na druhé straně ulice. Ten ale nebude po celé délce vozovky. Na úrovni prodejny potravin budou zachována parkovací místa včetně těch u středového ostrůvku.

„Po diskusích a na základě návrhu malšovické komise místní samosprávy zvítězila kompromisní varianta: vyznačení jízdních pruhů pro cyklisty i na druhé straně a to pouze k domu č.p. 176. Další úsek v tomto směru bude doplněn piktogramy pro cyklisty,” uvedl Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Nové dopravní značení se objevilo v Malšovicích v ulici Na Drahách již v květnu. Cyklistům přibyl jízdní pruh, ale na úkor parkovacích míst pro automobily. Ulice je významnou spojnicí mezi Slezským Předměstím a Malšovicemi s následnou vazbou do novohradeckých lesů. Denně tudy projede 1200 cyklistů.