Uchazeči o studium na gymnáziu v Hradci Králové se letos budou muset poprat se silnou konkurencí. Zájem o studium je totiž dlouhodobě vysoký a podle ředitelů škol navíc v posledních letech stoupá.

„Kvalita vzdělání je přímo vázána na rodinné zázemí a Hradec Králové je město, kde je velmi vysoký podíl obyvatel, kteří si uvědomují význam vzdělání. Loni se hlásilo na naši školu 357 uchazečů, přijali jsme 150 žáků. Z množství odvolání proti nepřijetí lze říci, že jsme neuspokojili přibližně 80 zájemců,“ říká Robert Novák, ředitel Gymnázia J. K. Tyla v Hradci.

Důležitou roli hraje jistě i to, že město je také velmi dobře dostupné a za vzděláním sem dojíždí velké množství lidí i ze vzdálenějšího okolí. „To dokládá i fakt, že na naší škole studuje jedna třetina studentů dojíždějících,“ pokračuje Novák.

Školy mají co nabídnout

Rostoucí počet uchazečů hlásících se na gymnázia samozřejmě odráží i vysokou kvalitou vzdělání, kterou zdejší gymnázia nabízejí. Školy mohou studenty nalákat jak na širokou škálu volitelných předmětů, tak na alternativní možnosti výuky.

V posledních letech totiž některé z nich nabízejí výuku vybraných předmětů v cizích jazycích, jako je angličtina nebo francouzština.

„Máme evropskou třídu, v níž se vyučují některé předměty ve francouzském jazyce. Žákům nabízíme nadstandardní počet volitelných předmětů, tři v předposledním ročníku  a čtyři v posledním ročníku,“ řekl ředitel Gymnázia Boženy Němcové Jan Štěrba.

Na podání přihlášek zbývá pár dnů

Na gymnázia se mohou žáci hlásit nejpozději do 15. března. Počet přihlášek, které lze pro letošní rok podat, je však omezen. Ze čtyř gymnázií, která se ve městě nacházejí , se mohou zájemci přihlásit pouze na dvě.

„Jsem přesvědčen o tom, že počet gymnázií je přiměřený a rozhodně jich není nějaký přebytek. Počet dětí, které získají kvalitní všeobecné vzdělání, jistě může ještě růst,“ dodal Jiří Vojáček, ředitel Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína.

Při přijímacím řízení školy přihlížejí k prospěchu na základní škole. Biskupské gymnázium například přikládá přijímacím testům osmdesáti procentní váhu a prospěchu na základní škole zbytek. Pro čtyřleté studium bude tato škola přijímat třicet žáků, pro osmileté studium šedesát uchazečů.