Opět přitom jde o chovy drůbeže společnosti Perena, stejně jako nově zasažený chov drůbeže v obci Slibovice již ve Středočeském kraji. Ve dvou nově objevených ohniscích na Hradecku se jedná o 3 tisíce kachen a v dalším na Nymbursku o 8 tisíc kachen.

"U chovu ve Slibovicích informoval chovatel krajskou veterinární správu o výrazném poklesu snášky a také úhynu kachen. Vzorky byly proto odeslány do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha, kde vyšetření potvrdilo aviární influenzu (ptačí chřipku)," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Už dříve byla zjištěna ptačí chřipka v nedalekých Dobřenicích a u Nového Bydžova:

Nákazu v Lukové a Kosičkách potom veterináři objevili po výtěrech v rámci monitoringu chovů zasažené společnosti. Už tento týden přitom muselo být zlikvidováno přes 55 tisíc kusů zmíněné společnosti v jiných chovech. Utrácení v chovech společnosti v Lukové (vesničce asi 1,5 kilometru vzdálené od Nepolis, jejich je součástí) a Kosičkách je plánováno v příštím týdnu.

I kolem nově zjištěných ohnisek mají být vytýčena uzavřená pásma s mimořádnými veterinárními opatřeními. Ta mimo jiné obcím nařizují provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí a soupis předat Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj. Řadu opatření pak musí zajistit přímo chovatelé (jako umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva, sledovat zdravotní stav chované drůbeže a jiného ptactva a případné úhyny a další).