Cílem studentů ze zahraničí se stávají fakulty univerzity sídlící v krajském městě. Jedním z nejvzdálenějších koutů světa, odkud studenti přijíždějí, je Peru, Tchaj–wan či Malajsie.

Největším počtem zahraničních vysokoškoláků se může pochlubit Lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

„V současné době je ve studijním programu Všeobecné a Zubní lékařství, který je realizován v anglickém jazyce, 297 studentů ze zahraničí,“ uvedla vedoucí studijního oddělení Jaroslava Blažková.

Studenti přijíždějí především z Malajsie a Anglie. Početná skupina zahraničních vysokoškoláků míří také na farmaceutickou fakultu.

„Zvýšený zájem jsme zaznamenali v posledních dvou letech. Nyní na fakultě studuje ve studijním programu realizovaném v anglickém jazyce 75 studentů,“ upřesnil proděkan pro zahraniční styky Miroslav Polášek. Většina z nich pochází z Řecka a Kypru. Menší počet přijíždí z Íránu, Kazachstánu, Kosova či Mongolska.

Hradecká univerzita vyniká především ve výměnných pobytech s partnerskými univerzitami. Mezi ně patří nově vysoké školy v zemích Latinské Ameriky, kterými jsou Peru nebo Venezuela. „Mimo výměnné stáže je nyní na univerzitě 32 studentů, kteří jsou zapsáni v programech vyučovaných v anglickém jazyce. Zahraniční studenti však také mají zájem o studium v českém jazyce. Mezi nimi převažují Slováci, avšak několik studentů pochází z Nigérie, Alžírska, Ghany či Filipín,“ dodala Martina Valová z oddělení zahraničních styků univerzity.