V pondělí 2. února, v den svátku Hromnic, odstartovala ve městě pod Bílou věží svůj provoz další školka, tentokrát pod Základní školou Úprkova na malšovickém předměstí.

Stěhování jedné vs. vybavení nové školky

Nájemníky nové budovy mateřské školy postavené Magistrátem města Hradec Králové v roce 2014 byly až do 28. ledna letošního roku děti z Mateřské školy Montessori, jejíž budova byla v rekonstrukci.

Správně načasovat stěhování školky Montessori a vybavování nové mateřské školy se jevilo jako klíčové pro úspěšný start obou zařízení. Vše se naštěstí povedlo. Ve dvou dnech stihl pedagogický sbor společně s provozními zaměstnanci připravit budovu pro padesát nových dětí. V následujících měsících bude v nové školce Holubova probíhat další „dovybavování", které poskytne dětem podnětné prostředí pro jejich rozvoj ve všech možných oblastech.

Děti se vzdělají v mnoha oborech

A na co se děti mohou těšit? Mladý učitelský kolektiv nasměroval školní vzdělávací program (mimo jiné) do tří oblastí: rozvoj kladného vztahu k přírodě – ochrana přírody (vychází z tradice školy, pod kterou MŠ patří – poznávání fauny i flory s využitím naučných stezek), rozvoj pohybových dovedností a poznávání světa prostřednictvím pokusů (věda hrou – pokusy s vodou, hrátky se světlem apod.).

Nezbývá než všem popřát úspěšný start.

Martin Jílek (vedoucí učitel MŠ), Lubomír Douděra