To vše je v chodu, ale mohl byste některé kroky konkretizovat?
V současnosti se chceme zaměřit na součinnost se všemi uživateli na letišti, zjistit jejich potřeby nutné pro jejich budoucí rozvoj a zároveň zaktualizovat naše služby poskytované jak do rozsahu, tak i ceny.

Co to znamená?
Po přehodnocení parametrů ostrahy letiště jsme při její optimalizaci dosáhli úspory v letošním roce 360 000 korun, v roce 2013 se tato částka zvýší na 540 000 korun. Výrazně nižší je i objem vyplácených měsíčních mzdových prostředků – předpokládaná roční úspora by měla být jeden milion korun. Zároveň jsme snížili počet služebních vozidel z pěti na dvě, nižší jsou i veškeré smluvní paušální platby.

Můžete prozradit nejbližší plány společnosti?
„V letošním roce chceme dokončit její kompletní konsolidaci. Rádi bychom se více zaměřili na údržbu objektů a chceme zkvalitnit systém řízení letového provozu. V plánu máme také zavedení plně automatického informačního systému o počasí na letišti známý pod zkratkou  ATIS, čímž se samozřejmě zvýší úroveň poskytovaných služeb uživatelům vzdušného prostoru našeho letiště. Předpokládané náklady na pořízení jsou asi padesát tisíc korun a je férové dodat, že jsou v porovnání s ostatními obdobnými letišti v České republice výrazně nižší.

Kolik financí každoročně získává letiště od města. Jak s touto částku nakládáte?
Do 30. června 2012 je schválená šestimilionová dotace, o částce na druhé pololetí  musí ještě rozhodnout zastupitelé. Celková výše za celý letošní rok  by měla být 12,9 milionu korun, což je o milion méně než v loňském roce. Městu jde zpětně asi 4,6 milionu korun jako úhrada nájemného za poskytnuté prostory. Zbylé prostředky jsou určeny na mzdové náklady, údržbu a opravy, energetické náklady, celou řadu licenčních a revizních poplatků.

Licence a revize… ty asi také nestojí dvě koruny, ne?
Tak třeba pravidelnou obnovu certifikace světlo-technických prostředků předepisuje zákon čtyřikrát ročně. Loni jsme za to Úřadu pro civilní letectví uhradili padesát tisíc, letos to převzalo Řízení letového provozu a už to stojí 240 000 korun.

Zakončeme náš rozhovor otázkou na tělo: V minulosti se hovořilo o tom, že jste při působení ve funkci místopředsedy představenstva ve střetu zájmů. Můžete to vyvrátit?
Tato diskuse se otevřela již v době, kdy jsem byl na tento post navržen za koaličního partnera TOP 09. Neváhal jsem a sám si proto zadal právní rozbor, který tento stav nepotvrzuje, ba naopak vylučuje. K identickému výsledku došla i právní analýza, kterou si nechal vypracovat Magistrát Hradec Králové, resp. LSHK a.s. O co šlo? Diskuse se vedla o tom, že Letecké služby jsou pořadatelem Open Skies For Handicapped. Jde o akci, která chce umožnit nevšední zážitek našim handicapovaným spoluobčanům a nabídnout jim hezký den plný zážitků na našem letišti. Vůbec není hlavním předmětem podnikání naší společnosti, navíc má charakter nevýdělečnosti, tudíž z pohledu hospodaření LSHK nulovou. Diskutovaný střet zájmů se mnou, jako zakladatelem a ředitelem Mezinárodních leteckých dní CIAF je pak irelevantní.   (df)